Πιστοποιήσεις


Πιστοποίηση CE


Το σήμα CE που τοποθετείται υποχρεωτικά πάνω σε όλα τα προϊόντα δηλώνει την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σηματοδοτεί δε την δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και επομένως κατασκευάζεται και ελέγχεται με βάση τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα (Ασφάλειας και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας). Η εταιρεία NB Lighitng διενεργεί ελέγχους και δοκιμές σε όλα τα στάδια της παραγωγής και συμπληρωματικά αποστέλλει δείγματα προϊόντων της για περαιτέρω δοκιμές και έλεγχο σε διαπιστευμένα κέντρα ελέγχου ποιότητας προκειμένου να παραλάβει αναλυτικές αναφορές δοκιμών (test reports) και πιστοποιητικά CE για τα προϊόντα της.
Πιστοποίηση ISO – Παγκόσμια Διασφάλιση Ποιότητας


Από το 2013, η NB Lighting – ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ είναι διαπιστευμένη κατά ISO 9001, η λειτουργία της οποίας έχει πιστοποιηθεί ότι συμμορφώνεται με τα σχετικά Πρότυπα από ανεξάρτητη εταιρεία ελέγχων αξιολογήσεων και πιστοποίησης, (πιστοποιημένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, μέλος του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης – IAF). Η πιστοποίηση καλύπτει τους τομείς του Σχεδιασμού, Παραγωγής, Εμπορίας και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών μετά την πώληση, για ηλεκτρικά φωτιστικά και βεβαιώνει ότι όλα τα φωτιστικά NB Lighting υπόκεινται σε συγκεκριμένες διαδικασίες και ελέγχους όπως περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας και πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001. Η Πολιτική Ποιότητας της NB Lighting σκοπεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας, των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και η πιστοποίηση της Πολιτικής αυτής κατά ISO 9001 μας χαρακτηρίζει ως έναν αξιόπιστο συνεργάτη.