Οδηγός επιλογής θερμοπομπών BETA

Η σειρά θερμοπομπών BETA από την ENSTO Φινλανδίας διαθέτει μία μεγάλη γκάμα σε μεγέθη, ικανή να καλύψει κάθε χώρο. Ποιό μέγεθος όμως είναι αυτό που ταιριάζει στο δικό σας χώρο;

Κατά πρώτον θα πρέπει να γνωρίζετε τα τετραγωνικά ή κυβικά που θέλετε να καλύψετε (σε ύψος χώρου 2.5 περίπου μέτρα).

Έπειτα, θα πρέπει να αξιολογηθεί η ποιότητα της μόνωσης στο χώρο σας. Ένας γενικός κανόνας σχετικά με αυτό είναι η οριοθέτηση ενεργειακής κατανάλωσης 15-35Watt/m2.

Για κτίρια με πολύ καλή μόνωση (πχ. σύγχρονα υβριδικά κουφώματα αλουμινίου, πολύ καλή μόνωση τοίχων, ταράτσας) η ενεργειακή κατανάλωση αντιστοιχεί στα 15Watt/m2.

Για κτίρια με καλή μόνωση (π.χ. σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου και πολύ καλή μόνωση μόνωση τοίχων, ταράτσας), η ενεργειακή κατανάλωση αντιστοιχεί στα 25Watt/m2, ενώ με μέτρια μόνωση (π.χ. σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου και βασική μόνωση τοίχων,ταράτσας) στα 35Watt/m2.

Με βάση τον παρακάτω πίνακα ο οποίος είναι ενδεικτικός και δείχνει τις αντιστοιχίες των θερμοπομπών BETA σε σχέση με τη μόνωση και τα τετραγωνικά ή κυβικά του χώρου, μπορείτε να επιλέξετε το μοντέλο που σας καλύπτει. Για παράδειγμα σε ένα χώρο 10τ.μ με μέτρια μόνωση η σωστή επιλογή είναι το μοντέλο BETA των 1000Watt.