Οδηγός επιλογής ανεμιστήρα – μέγεθος χώρου

Πώς θα επιλέξω ανεμιστήρα οροφής;

Η επιλογή του κατάλληλου ανεμιστήρα οροφής για το χώρο σας είναι πολύ σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση αλλά και η οικονομία στη χρήση του.

Η εταιρία Westinghouse, παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά ανεμιστήρων οροφής θέτει το βασικό πλαίσιο για τη σωστή επιλογή που συνίσταται σε δύο βασικές παραμέτρους:

1. Το μέγεθος του χώρου: ανάλογα με τα τετραγωνικά του χώρου θα πρέπει να επιλεγεί και το σωστό μέγεθος ανεμιστήρα.

2. Το ύψος του χώρου: η ιδανική απόσταση του ανεμιστήρα από την οροφή επιτυγχάνεται όταν η φτερωτή του ανεμιστήρα βρίσκεται το ελάχιστο 2,15μ.και το μέγιστο 2,5-2,80μ. από το δάπεδο. Σε περίπτωση υψηλότερου δωματίου θα πρέπει να τοποθετηθεί στον ανεμιστήρα σωλήνα επέκτασης (down rod), η οποία διατίθεται από τη Westinghouse.

Στα μοντέλα Mountain Gale, Urban Gale & Industrial, η απόσταση των πτερυγίων από το δάπεδο πρέπει να είναι το ελάχιστο 3.05 μ.

Βρείτε στον παρακάτω πίνακες ποιος τύπος-μέγεθος ανεμιστήρα ταιριάζει στο χώρο σας.Xρήσιμες συμβουλές - πληροφορίες

• Η τοποθέτηση του ανεμιστήρα οροφής πρέπει να γίνεται με ούπα απευθείας στην οροφή του δωματίου. Τυχόν γύψινες ροζέτες ή διακοσμητικά θα πρέπει να αφαιρούνται.

• Η τοποθέτηση ανεμιστήρα οροφής δεν είναι δυνατή σε οροφή από γυψοσανίδα καθώς δεν μπορεί να στηριχθεί επαρκώς και με ασφάλεια.

• Οι ανεμιστήρες οροφής δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ροοστάτη (dimmer). Σε περίπτωση που η εγκατάστασή σας έχει dimmer, θα πρέπει πρώτα να την αφαιρείτε και να τοποθετήσετε απλό διακόπτη.

• Όλα τα μοντέλα διαθέτουν διακόπτη λειτουργίας αντίστροφης φοράς (χειμερινή λειτουργία).

• Όλα τα μοντέλα δέχονται τηλεχειριστήριο (εκτός των 72154 & 72073) και χειριστήριο τοίχου.