Ανακύκλωση

Η εταιρεία NB LIGHTING συμμετέχει δυναμικά στην ανακύκλωση φωτιστικών, λαμπτήρων και μικροσυσκευών, συνεισφέροντας και αυτή στην προστασία και διατήρηση του φυσικού μας περιβάλλοντος. Ήδη από το 2005 η εταιρεία μας είναι μέτοχος και συμβεβλημένος παραγωγός στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε, ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ,. Όλο αυτό το διάστημα αποδίδεται στη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ εισφορά ανακύκλωσης για όλα τα πωληθέντα προϊόντα, ποσό το οποίο αξιοποιείται για την υγειονομική καταστροφή ή την ανακύκλωση των φωτιστικών και των λαμπτήρων που δεν χρησιμοποιούνται πια.

Ανακυκλώσιμα είδη είναι τα: φωτιστικά, οι λαμπτήρες, οι μεγάλες και μικρές ηλεκτρικές συσκευές

Κάθε χρόνο η εταιρεία μας ανακυκλώνει πάνω από πέντε τόνους υλικών: γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, ορείχαλκο, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα απόβλητα ειδικής διαχείρισης που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανακυκλώσιμα είδη, το δίκτυο συλλογής της Φωτοκύκλωσης, τη νομοθεσία πάνω στο θέμα της ανακύκλωσης ή εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην ανακύκλωση τοποθετώντας κάδο φωτιστικών – λαμπτήρων στην επιχείρησή σας, μπορείτε να ενημερωθείτε από το site: www.fotokiklosi.gr