Η εταιρεία NB LIGHTING συμμετέχει δυναμικά στην ανακύκλωση φωτιστικών και λαμπτήρων συνεισφέροντας και αυτή στην προστασία και διατήρηση του φυσικού μας περιβάλλοντος. Ήδη από το 2005 η εταιρεία μας είναι μέτοχος και συμβεβλημένος παραγωγός στην ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Αποβλήτων Φωτιστικών και Λαμπτήρων στην Ελλάδα, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ. Όλο αυτό το διάστημα αποδίδεται στη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ εισφορά ανακύκλωσης για όλα τα πωληθέντα φωτιστικά, ποσό το οποίο αξιοποιείται για την υγειονομική καταστροφή ή την ανακύκλωση των φωτιστικών και των λαμπτήρων που δεν χρησιμοποιούνται πια.

Τα ανακυκλώσιμα είδη είναι τα παρακάτω:

  • Φωτιστικά
  • Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός και των λαμπτήρων πυράκτωσης
  • Λαμπτήρες πυράκτωσης

Οι παρακάτω λαμπτήρες επειδή περιέχουν υδράργυρο πρέπει να μπουν σε ειδικό κάδο  καθώς χρειάζονται ειδική διαδικασία για ανακύκλωση. Είναι πολύ σημαντικό να μεταχειρίζονται προσεκτικά, καθώς τυχόν σπάσιμό τους απελευθερώνει στο περιβάλλον υδράργυρο.

  • Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού
  • Λαμπτήρες φωτισμού μικρών διαστάσεων
  • Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής πιέσεως, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου, υδραργύρου και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων

Κάθε χρόνο η εταιρεία μας ανακυκλώνει πάνω από πέντε τόνους υλικών: γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, ορείχαλκο, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα προϊόντα ειδικής διαχείρισης που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανακυκλώσιμα είδη, το δίκτυο συλλογής της Φωτοκύκλωσης, τη νομοθεσία πάνω στο θέμα της ανακύκλωσης ή εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην ανακύκλωση τοποθετώντας κάδο φωτιστικών – λαμπτήρων στην επιχείρησή σας, μπορείτε να ενημερωθείτε από το site www.fotokiklosi.gr