Συντήρηση Ανεμιστήρων Οροφής Westinghouse: εύκολα και χωρίς κόστος

Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σας και αφήστε τον να κάνει τη δουλειά του χωρίς να έχετε καμία έννοια. Οι ανεμιστήρες οροφής της Westinghouse δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση ούτε service από κάποιον ειδικό επαγγελματία, καθώς τα έδρανα του κινητήρα έχουν μόνιμη λίπανση και δεν χρειάζονται λάδωμα.

Καθαρίζετε τακτικά τον ανεμιστήρα σας για να διατηρήσετε για πολλά χρόνια την καινούργια του εμφάνιση, χωρίς να χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προξενήσει βλάβη στον κινητήρα ή στο ξύλο. Χρησιμοποιείτε μόνο μία μαλακιά βούρτσα ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι για να αποφύγετε να χαράξετε το φινίρισμα.

Τέλος, ελέγχετε τις συνδέσεις (βίδες) στην στήριξη και τα πτερύγια δύο φορές το χρόνο και βεβαιωθείτε ότι είναι στέρεα συνδεδεμένες, καθώς λόγω της κίνησης του ανεμιστήρα ενδέχεται να χαλαρώσουν.