Η NB Lighting γίνεται μέλος της GS1 Ελλάδας

Η εταιρεία NB Lighting- Αφοι Νικολόπουλοι ΟΕ, από τις 20/11/2014, αποτελεί τακτικό μέλος του σωματείου GS1 Association Greece, με αριθμό μητρώου 1806.

 

Ο GS1 Association-Greece, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1, ως μέλος του διεθνούς Οργανισμού GS1, είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για τη διαχείριση του συστήματος GS1 και την έκδοση κωδικών barcodes GS1 με προθέματα 520 και 521.

 

Η συνεργασία μας με τον ελληνικό σύνδεσμο GS1, έχει στρατηγική σημασία για τη λειτουργία και τον εκσυχρονισμό της εταιρείας μας. Η χρήση κωδικοποίησης barcode στα προϊόντα μας απαντά στις ανάγκες και προκλήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Μεσώ της χρήσης των barcodes, παρέχονται σύγχρονες λύσεις και μέσα που θα επιτρέψουν την βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας.  Εξασφαλίζεται έτσι,αποτελεσματικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό της και διευκολύνεται σημαντικά το εξαγωγικό εμπόριο.

 

Τα πρότυπα GS1 αποτελούν «κοινή γλώσσα» εμπορίου σε παγκόσμια κλίμακα, είναι τα πλέον διαδεδομένα στον κόσμο, απευθύνονται σε περισσότερους από 20 βιομηχανικούς κλάδους και χρησιμοποιούνται από περίπου 2.500.000 επιχειρήσεις.

 

Οφέλη από τη χρήση bar codes για εμάς και τους πελάτες μας:

 • Μείωση σφαλμάτων από πληκτρολόγηση
 • Εξασφάλιση ποιοτικών πληροφοριών
 • Τυποποιημένες διαδικασίες διαχείρισης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα
 • Αυξημένη παραγωγικότητα
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων και διαδικασιών αποθήκευσης
 • Παρακολούθηση πωλήσεων και αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο
 • Δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης των εμπορευμάτων σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ασφάλεια προϊόντων – Ιχνηλασιμότητα – Ανάκληση – Απόσυρση
 • Διευκόλυνση εξαγωγών
 • Μείωση χρόνων παραγγελίας και παράδοσης
 • Μείωση κόστους