Αποποίηση Ευθυνών

Η NB LIGHTINGTM θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το site, αλλά δεν παρέχει εγγυήσεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε είδους ως προς την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα ή την πληρότητα. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά από τους επισκέπτες της τοποθεσίας. Η NB LIGHTINGTM διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις ή / και τη βελτίωση της πληροφόρησης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ούτε η NB LIGHTINGTM ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του site σε εσάς θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, αποθετική, παρεπόμενη, έμμεση ζημία που προκύπτει από την πρόσβαση, χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ή τυχόν λάθη / παραλείψεις στο περιεχόμενο του site. Ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει ζημίες, ή ιούς που μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από δόλια παρείσφρηση από τρίτους που οδηγεί στην τροποποίηση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το site.